Informační systémy pro sportovní kluby

Název práce: Informační systémy pro sportovní kluby
Autor(ka) práce: Tripes, Stanislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je seznámit se se současnou situací informačních systémů pro sportovní kluby. Získat ucelený přehled o jejich druzích, vhodnosti některých z nich právě pro tyto organizace. Specifickou cílovou skupinou jsou vysokoškolské sportovní kluby. Tato práce ukazuje na jejich potřeby s ohledem na velikost klubu a jeho aktivity, získané pomocí průzkumu. V praktické části je podrobně představen informační systém vytvářený přímo na míru USK FM, Jindřichův Hradec a je porovnán s nabídkami softwarových firem na jeho vyhotovení.
Klíčová slova: činnosti sportovních klubů; informační systém; Sportovní klub
Název práce: Information Systems for Sports Clubs
Autor(ka) práce: Tripes, Stanislav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this work is to acquaint with the current situation of information system for sportclubs. To get a comprehensive overview of their species, the suitability of some of them just for these organizations. Specific target group is university sports clubs. This work shows for their needs with regard to the size of the club and its activities, obtained through the survey. The practical part is presented in detail, information system made-to-measure USK FM Jindrichuv Hradec and is compared with offerings of software companies in its development.
Klíčová slova: activities of sports clubs; information system; sport club

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu informací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 8. 2010
Datum podání práce: 20. 8. 2011
Datum obhajoby: 31. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32651/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: