Zahraniční ekonomické vztahy zemí ESVO

Název práce: Zahraniční ekonomické vztahy zemí ESVO
Autor(ka) práce: Novák, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamykalová, Miroslava
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat vnější ekonomické vztahy jednotlivých členských zemí ESVO i zahraniční ekonomickou politiku společenství ESVO (jako jednoho subjektu). Zejména se jedná o obchod a vztahy s Evropskou unií, dále o ekonomické vztahy samostatně s Českou republikou a rovněž i o politiku ESVO vůči tzv. třetím zemím. Charakterizován je především proces uzavírání obchodních dohod, obchod se zbožím, obchod se službami či přímé zahraniční investice mezi danými subjekty.
Klíčová slova: EU; zahraniční obchod; Norsko; ČR; EFTA; ESVO; Island; Švýcarsko; Lichtenštejnsko
Název práce: External Economic Relations of the EFTA Member States
Autor(ka) práce: Novák, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamykalová, Miroslava
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the external economic relations of the EFTA member states and the economic relations of EFTA association. The thesis focuses on the trade relations with the European Union, with the Czech Republic and with the third countries. There is a description of the process of concluding agreements, the structure of external trade with goods and services and foreign direct investment.
Klíčová slova: EU; EFTA; external trade; Switzerland; Iceland; Norway; Liechtenstein

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 7. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28091/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: