Vypovídací schopnost rozvahy/Reporting Ability of Balance Sheet

Název práce: Vypovídací schopnost rozvahy/Reporting Ability of Balance Sheet
Autor(ka) práce: Bečková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Míková, Marie
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této bakalářské práce je zhodnotit vypovídací schopnost rozvahy. První dvě části jsou věnovány české úpravě. V poslední části jsou zmíněny vybrané položky rozvahy a jsou porovnány z pohledu jejich úpravy dle České legislativy a dle Mezinárodních Standardů Účetního Výkaznictví.
Klíčová slova: Česká legislativa; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; rozvaha
Název práce: Reporting Ability of Balance Sheet
Autor(ka) práce: Bečková, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Míková, Marie
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Content of this bachelor work is to assess the reporting ability of balance sheet. The first two sections are devoted to czech arrangement. In the last part of the work are selected some balance sheet items and they are compared in terms of their treatment according to Czech legislation and International Financial Reporting Standards.
Klíčová slova: International Financial Reporting Standards; balance sheet; Czech legislation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2011
Datum podání práce: 15. 6. 2011
Datum obhajoby: 12. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30443/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: