Problémové skupiny na trhu práce ve vybraném regionu

Název práce: Problémové skupiny na trhu práce ve vybraném regionu
Autor(ka) práce: Nový, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava
Oponenti práce: Štorková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na řešení problémového uplatnění tzv. "rizikových skupin" na trhu práce. Obsahuje teoretickou část, orientovanou na seznámení s trhem práce a nezaměstnaností a na objasnění pojmu "rizikové skupiny na trhu práce" a na nástroje, které pomáhají s řešením nezaměstnanosti, praktická část je zpracována na datech o situaci těchto skupin na Strakonicku. Cílem je analyzovat a hodnotit postavení skupin na trhu práce a pomoc státu při hledání práce a pokusit se o zhodnocení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti. Podstatnou část tvoří analýza jedné z nejproblémovější rizikové skupiny - skupiny dlouhodobě nezaměstnaných.
Klíčová slova: rizikové skupiny na trhu práce; nezaměstnanost; region Strakonice; trh práce; aktivní politika zaměstnanosti
Název práce: Problem Group on The Labour Market in a chosen Region
Autor(ka) práce: Nový, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava
Oponenti práce: Štorková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on "problem groups" on the labour market.It includes two parts - theoretical and practical. The first part is about introdution to the labour market and unemployment and clarification the term of problem groups. There are also tools that helps to solve unemployment. Practical part is processed on the data about situation of this groups in the Strakonice region. The aim is to analyze and describe the position of problem groups on the labour market and state assistance in finding a job. The another aim is to try to evaluate the effectiveness of active unemployment policy. A substantial part is analysis of one of the most problematic risk group - a group of long-term unemployed.
Klíčová slova: unemployment; Strakonice region; active unemployment policy; labour market; problem groups on the labour market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 4. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 6. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26358/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: