Project Management and Problem Solving Methods in Management Consulting

Název práce: Project Management and Problem Solving Methods in Management Consulting
Autor(ka) práce: Gábor, Richard
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hrůzová, Helena
Oponenti práce: Hayward, Stephen
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Conducting management consulting project for Transparency International Czech Republic, the leading non-profit non-governmental organization active in anti-corruption practices, by applying selected project management and problem solving methods, the objective of the thesis is to support the assumption that proper selection and application of suitable methods to problem identification, definition and decomposition enables to come up with the solution of the problem by analyzing it with no need for further solution development.
Klíčová slova: methods; problem solving; client; application; process; management consulting; solution
Název práce: Project Management and Problem Solving Methods in Management Consulting
Autor(ka) práce: Gábor, Richard
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hrůzová, Helena
Oponenti práce: Hayward, Stephen
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je realizací projektu manažerského poradenství pro Transparency International Česká Republika, vedoucí neziskovou nevládní organizaci zabývající se oblastí boje proti korupci, prostřednictvím aplikace vybraných metod projektového managementu a řešení problému, podpořit předpoklad, že vhodný výběr a aplikace hodících se metod na identifikaci, definici a rozklad problému umožňuje přijít s řešením problému prostřednictvím analýzy problému, bez další potřeby tvorby samostatného řešení.
Klíčová slova: Aplikace; Řešení problému; Klient; Manažérske poradenství; Řešení; Metody; Proces

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2011
Datum podání práce: 30. 9. 2011
Datum obhajoby: 19. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30135/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: