Value at Risk models for Energy Risk Management

Název práce: Value at Risk models for Energy Risk Management
Autor(ka) práce: Novák, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Sieber, Patrik
Jazyk práce: Deutsch
Abstrakt:
Ziel und Zweck der Arbeit besteht in Beurteilung und Beschreibung das Risikomanagement auf dem Gebiet Energiehandel. Die Arbeit analysiert das Risikomaß Value at Risk und die Varianten - LVaR, CVaR oder mVaR.
Klíčová slova: Value at Risk; Strom; Energiehandel; Risikomanagement; Energieträgern; Finanzderivate
Název práce: Value at Risk models for Energy Risk Management
Autor(ka) práce: Novák, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Sieber, Patrik
Jazyk práce: Deutsch
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je popsat a představit Risk Management v kontextu obchodování s energetickými komoditami a především popsat ukazatel Value at Risk a jeho hlavní modifikace jako hlavní měřítko rizika.
Klíčová slova: Value at Risk; Finanční deriváty; Komodity; Energy Trading; Risk Management
Název práce: Value at Risk models in Energy Risk Management
Autor(ka) práce: Novák, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Sieber, Patrik
Jazyk práce: Deutsch
Abstrakt:
The main focus of this thesis lies on description of Risk Management in context of Energy Trading. The paper will predominantly discuss Value at Risk and its modifications as a main overall indicator of Energy Risk.
Klíčová slova: Commodity; Risk Management; Energy Trading; Value at Risk; Derivatives

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2010
Datum podání práce: 10. 8. 2011
Datum obhajoby: 20. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28268/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: