Vybrané futures kontrakty obchodované na LIFFE

Název práce: Vybrané futures kontrakty obchodované na LIFFE
Autor(ka) práce: Trubáček, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoreticko-metodologická část: Charakteristiky futures kontraktů, specifika STIR futures, specifika LIFFE Aplikační část: Analýza tržní struktury STIR futures na LIFFE, doporučení k obchodování na LIFFE
Klíčová slova: LIFFE; STIR; futures; tržní struktura, obchodování
Název práce: Futures contracts traded on LIFFE
Autor(ka) práce: Trubáček, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2006

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: