Reforma zdravotnictví v USA

Název práce: Health Care Reform in the USA
Autor(ka) práce: Zemanová, Iva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lipka, David
Oponenti práce: Běláčková, Vendula
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis is concerned with US health care. It is focused especially on the health insurance market. It introduces basic characteristics of the US insurance system and discusses its main problems. The goal of this thesis is to determine whether voluntary private insurance is the main source of problems that the US health care system currently experiences. In order to do that, greatest deficiencies of US insurance policies, especially private ones, are identified based on the efficiency criterion. It is also briefly evaluated if identified deficiencies are going to be affected by the current health care reform.
Klíčová slova: Reform; Regulation; Efficiency; Health insurance; Health care
Název práce: Reforma zdravotnictví v USA
Autor(ka) práce: Zemanová, Iva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lipka, David
Oponenti práce: Běláčková, Vendula
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá americkým systémem zdravotnictví, především se zaměřuje na trh zdravotního pojištění. Práce představuje základní charakteristiky amerického systému zdravotního pojištění a diskutuje problémy, se kterými se potýká. Cílem této práce je zhodnotit, zda je soukromé pojištění hlavním zdrojem problémů, kterým americké zdravotnictví čelí. Aby tato práce dosáhla cíle, identifikuje hlavní nedostatky amerických programů zdravotního pojištění, hlavně soukromých programů, na základě kritéria efektivity a zhodnocuje, zda tyto nedostaky budou ovlivněny probíhající reformou zdravotnictví.
Klíčová slova: Regulace; Efektivita; Reforma; Zdravotní péče; Zdravotní pojištění

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2011
Datum podání práce: 23. 7. 2011
Datum obhajoby: 6. 10. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29950/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: