Vlaková doprava v integrovaných dopravních systémech

Název práce: Vlaková doprava v integrovaných dopravních systémech
Autor(ka) práce: Vrbík, Ivo
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá úlohou vlakové dopravy v integrovaných dopravních systémech (IDS). Její fungování je ukázáno na dvou nejvyspělejších IDS v ČR - IDSJMK v Jihomoravském kraji a PID v Praze. Součástí práce je i srovnávací analáza obou výše zmíněných systémů.
Klíčová slova: IDSJMK; vlaková doprava; PID; IDS
Název práce: Role of trains in integrated transport systems
Autor(ka) práce: Vrbík, Ivo
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of this work is focused on trains and their role in integrated transport systems. The functionality of public train transport is shown on 2 most developped integrated systems in Czech republic. My work include comparison of these 2 systems and the role of trains in both of them.
Klíčová slova: PID; public train transport; IDSJMK; integrated transport system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 11. 2010
Datum podání práce: 5. 9. 2011
Datum obhajoby: 5. 10. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30119/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: