Analýza Celostátního informačního systému o jízdních řádech

Název práce: Analýza Celostátního informačního systému o jízdních řádech
Autor(ka) práce: Švingr, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čermáková, Lenka
Oponenti práce: Podolák, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje všeobecnou problematiku poskytování informací o jízdních řádech pomocí softwarových nástrojů. Vyhodnocuje také zásadní úlohu, kterou na tomto poli v České republice zaujímá Celostátní informační systém o jízdních řádech, který je zřízen na základě zákona číslo 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Uvedený informační systém plní důležitou úlohu při styku provozovatelů veřejné dopravy s veřejnou správou. Především je však určen cestujícím, kterým slouží jako jedno z míst, kde získají informace o přepravním spojení. Systém provozování Celostátního informačního systému o jízdních řádech je zajímavým příkladem spolupráce soukromého a státního sektoru na společném projektu v oblasti veřejných služeb.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2007
Datum podání práce: 18. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5704/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: