International development – A look at the future. New challenges for well established companies

Název práce: International development -- A look at the future. New challenges for well established companies
Autor(ka) práce: Lake, Jordan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Wissler, Michel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
My paper tries to cover as many fields of internationalization as possible. It is a look at the very actual situation after the financial crisis but also comes with some predictions about the close future. Public and worldwide organizations such as WTO are a critical point in my analysis, as well as country penetration strategies. My objective was to determine where globalization has leaded us, in which direction and more importantly in which countries. Also, it is explained how complex can be a multinational in different countries and the important aspects of control in between subsidiaries. Not to be forgotten, the most recent kinds of investments and revamped international strategies
Klíčová slova: strategy; emerging countries (& BRIC); internationalization
Název práce: International development – A look at the future. New challenges for well established companies
Autor(ka) práce: Lake, Jordan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Wissler, Michel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
DP pokrývá co nejvíce oblastí internacionalizace. Je analýzou aktuální situace po finanční krizi, ale zároveň přináší některé předpovědi k budoucímu vývoji. Veřejné a ostatní světové organizace jako je WTO, jsou rozhodujícím východiskem analýzy, stejně tak jako strategie penetrace jednotlivých zemí. Cílem je určit, zda je globalizace určující, v jakých směrech a v jakých zemích především. V práci je dále vysvětleno, jak složité může být multinacionalita v některých zemích a jaké jsou významné aspekty kontroly mezi subsidiaritami. V neposlední řadě se práce zabývá posledním trendy v investicích a mezinárodních strategiích.
Klíčová slova: strategie; nově se rozvíjející ekonomiky BRIC; internacionalizace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2011
Datum podání práce: 25. 11. 2011
Datum obhajoby: 24. 11. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33858/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: