ORMM - nástroje pro výuku a řešení úloh operačního výzkumu

Název práce: ORMM - nástroje pro výuku a řešení úloh operačního výzkumu
Autor(ka) práce: Charvát, Karel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: Kalčevová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce seznamuje čtenáře s volně stažitelnými doplňky pro Excel, které se nalézají na webu ORMM a slouží k výuce a řešení úloh operačního výzkumu. Úvodní část slouží k základní orientaci v práci s doplňky. V dalších částech jsou podrobněji popsány doplňky týkající se úloh lineárního programování, dopravního problému, síťové analýzy, Markovských řetězců, systémů hromadné obsluhy a rozhodovacích stromů. V závěrečné části jsou pro přehled popsány zbývající doplňky.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 5. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5708/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: