Smysluplnost povinné recyklace odpadů

Název práce: Smysluplnost povinné recyklace odpadů
Autor(ka) práce: Kurková, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Loužek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce řeší problém povinné recyklace odpadů. Příčinou tohoto problému je nařízení třídění odpadů Evropskou unií a následně zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a zákonem o obalech č. 477/2001 Sb.. Hlavní otázka je, zda recyklovat či nikoliv. V teoretické části jsou vysvětleny některé ekonomické pojmy a teorie, například externality nebo vzácnost zdrojů, a legislativa, která se zabývá odpady. V praktické části je představena případová studie nakládání s odpadem Statutárního města Mostu. Lze zde najít popis celé cesty, kterou musí odpad absolvovat, než se dostane jako nový produkt ke konečnému spotřebiteli. Snaha byla i o zhodnocení zájmu obce o využívání odpadů a nástroje k její motivaci.
Klíčová slova: recyklace; separovaný odpad; směsný odpad; komunální odpad; obal a obalový odpad; Odpad

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 5. 2007
Datum podání práce: 20. 5. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5717/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: