Product placement v hudebních videoklipech v České republice

Název práce: Product placement v hudebních videoklipech v České republice
Autor(ka) práce: Pajerová, Hedvika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Poucha, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V mé bakalářské práce se zabývám zmapováním současné situace, která panuje v České republice v oblasti product placementu v hudebních videoklipech. Analýza situace je založena na rozboru českých i zahraničních videoklipů a na rozhovorech s odbornou veřejností. Vztah laické veřejnosti k product placementu postihuji pomocí dotazníkového šetření provedeného pouze online. V závěru praktické části je nastíněno konkrétní řešení product placementu ve videoklipu nezávislé, tedy undergroundové, české kapely. Tato akademická práce by měla přispět k většímu rozšíření product placementu v prostředí českých hudebních videoklipů.
Klíčová slova: product placement; hudba; videoklip; marketingová komunikace; audiovizuální dílo
Název práce: Product placement in music videos in Czech Republic
Autor(ka) práce: Pajerová, Hedvika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Poucha, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In my thesis I mapp the current situation prevailing in the Czech Republic in the area of product placement in music videos. The analysis of situation is based on an analysis of Czech and foreign music videos and interviews with experts. General public's view via product placement affects survey conducted online only. In conclusion of the practical part of my thesis is case study for product placement in music video for independent, underground, Czech band. This academic work should contribute to more widespread product placement in the environment of Czech music videos.
Klíčová slova: music; marketing communication; video; product placement; audiovisual work

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 6. 2011
Datum podání práce: 15. 11. 2011
Datum obhajoby: 18. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32436/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: