Globální nerovnováhy v kontextu vývoje kurzu amerického dolaru

Název práce: Globální nerovnováhy v kontextu vývoje kurzu amerického dolaru
Autor(ka) práce: Doležal, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o vývoji a stavu globálních nerovnováh v současné světové ekonomice v návaznosti na změnách kurzu amerického dolaru. Z tohoto pohledu se nejprve zaměřuje na současnou diverzifikaci světové ekonomiky s cílem objasnit postavení amerického měnového systému ve sféře globálních nerovnováh, dále pak na dlouhodobé tendence vývoje amerického dolaru jako hlavní světové měny a v konečné fázi se práce soustředí na změny v hospodářské politice hlavních aktérů globálních nerovnováh a na návrh možného řešení těchto disbalancí ve světové ekonomice.
Klíčová slova: hospodářská politika; globální nerovnováhy; bilance běžného účtu; měnový kurz; americký dolar
Název práce: Global Imbalances in the Context of the U.S. Dollar Exchange Rate Development
Autor(ka) práce: Doležal, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the development and status of global imbalances in contemporary global economy in connection with changes in the U.S. dollar exchange rate. From this point of view, the paper firstly focuses on the current diversification of the world economy to clarify the position of the U.S. monetary system in the sphere of global imbalances. Secondly, it concentrates on the long-term trends in the U.S. dollar exchange rate as the world's main currency. Finally, the thesis focuses on potential changes in the economic policy of the main actors of global imbalances and presents possible solution to these imbalances in the world economy.
Klíčová slova: the U.S. dollar; economic policy; exchange rate; global imbalances; current account balance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2011
Datum obhajoby: 19. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30728/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: