Oceňování Asset Backed Securities

Název práce: Oceňování Asset Backed Securities
Autor(ka) práce: Londýn, Radek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pígl, Jan
Oponenti práce: Čajka, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Postup ocenění dluhopisů se skládá z několika fází, které budou nyní podrobně rozebrány. Veškeré výpočty jsou prováděny v programu Microsoft Excel, přičemž tabulky a výpočty z Microsoft Excel jsou součástí práce. Sloupce v tabulce obsahují tyto veličiny: období, vývoj jistiny, vyplacený úrok, vyplacenou jistinu, vyplacenou sumu, diskont k 1.12.2005, diskontované cash flow k 1.12.2005, diskont k 1.2.2007 a diskontované cash flow k 1.2.2007.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2007
Datum podání práce: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 26. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5736/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: