Finanční analýza společnosti T-Mobile a.s. s pohledu externího uživatele analýzy za účelem posouzeni prosperity a rozvojových schopnosti společnosti

Název práce: Finanční analýza společnosti T-Mobile a.s. s pohledu externího uživatele analýzy za účelem posouzeni prosperity a rozvojových schopnosti společnosti
Autor(ka) práce: Branavitski, Aliaksandr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Lebedzeu, Uladzimir
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je využití teoretických poznatků o finanční analýze v hodnocení mnou vybraného podniku s pohledu externího uživatele analýzy za účelem posouzeni prosperity a rozvojových schopnosti společnosti. Byla vybrána společnost poskytující telekomunikační služby ? T-Mobile a.s.. Informační podklady pro finanční analýzu jsou především účetní závěrky společnosti, výroční zprávy, oficiální stránky společnosti na Internetu a další Internetové zdroje.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2007
Datum podání práce: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5738/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: