Artová kina v Brně

Název práce: Artová kina v Brně
Autor(ka) práce: Řeháková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá artovými kiny v Brně, na které aplikuje poznatky zejména z knihy Sure seaters: The Emergence of Art House Cinema od Barbary Wilinski a rozebírá další širší souvislosti, které ovlivňují artová kina, jako jsou například problematika filmové distribuce, filmové festivaly, vznik artových kin v USA a historie kinematografie v ČR. V Brně v současné době funguje pouze jediné artové kino, kino Art. Vzniklo v roce 1914, v porovnání s ostatními kiny v Brně je jeho programová skladba velice nekonvenční a podobně jako u ostatních artových kin jsou jeho pravidelní návštěvníci lidé, kteří nechodí do kina pouze pro zábavu, ale chtějí se vzdělávat. Jeho průměrná návštěvnost v roce 2011 byla srovnatelná s ostatními malými kiny v Brně. Na přelomu roku proběhla digitalizace kina, což kinu umožní nabízet nové titulky již krátce po jejich uvedení do distribuce. Dle slov pana Daniela Zásměty, vedoucího kina Art, má kino nevyužitý potenciál oslovit diváky z řad vysokoškolských studentů. Za tento jev je částečně zodpovědná nedostatečná propagace v elektronických mediích a sociálních sítích. Plánované změny a již zmíněná digitalizace kina Art má ale šanci zvýšit návštěvnost nejen u této skupiny diváků.
Klíčová slova: artový film; kino Art; artová kina; kinematografie; Brno
Název práce: Art house cinemas in Brno
Autor(ka) práce: Řeháková, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor's Thesis describes the Art House Cinema situation in Brno, Czech Republic, especially in relation to the findings from the book Sure Seaters: The Emergence of Art House Cinema from Barbara Wilinski and analyses other related things that affect Art House Cinemas, such as the movie distribution network, film festivals, the emergence of art house cinema in the US and history if cinematography in the Czech Republic. There is only one art house cinema in Brno, the Art Cinema. It was founded in 1914 and its programme compared to other cinemas in Brno is very unconventional. Just like in the case of other art house cinemas its regular visitors are people who do not go to the cinema for pure entertainment but seek further values in cinema, like education. The average number of visitors in 2011 was comparable to other small cinemas in Brno. The cinema was digitalized towards the end of 2011 and this will allow the cinema to screen movies earlier after they are released to distribution. According to the director of Art Cinema, Mr. Daniel Zásměta, the cinema has a great potential to appeal to the younger population, mainly students, but has so far failed to reach them. The reason behand that might be in part due to its insufficient digital marketing and its weak social presence. The upcoming changes and the recent digitalization however have a chance to impove the situation and bring more visitor to the cinema, from all ranges of audiences.
Klíčová slova: cinematography; Brno; cinema Art; art house cinemas

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 1. 2011
Datum podání práce: 3. 1. 2012
Datum obhajoby: 23. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30040/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: