Nasazení MS SharePoint Foundation 2010 ve středně velkém podniku

Název práce: Nasazení MS SharePoint Foundation 2010 ve středně velkém podniku
Autor(ka) práce: Kalus, Vilém
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Faina, Michal
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato kvalifikační práce se zabývá portálovým řešením Microsoft SharePoint Foundation 2010, které je určeno pro podniky střední velikosti. Cílem této bakalářské práce je vytvoření podpůrného materiálu pro zařazení mezi potencionální řešení správy firemního obsahu. Tato práce představí základní přehled funkcí díky praktickému využití v jazykové škole. Dosáhnutí cíle se mi podařilo díky využití vlastních zkušeností z praxe pracovníka IT podpory ve středně velké firmě, vlastní zkušeností se systémem SharePoint. Přínos toho dokumentu tkví v nezávislém, praktickém využití systému Microsoft SharePoint Foundation 2010, který je volně dostupný, v prostředí středně velké komerční společnosti (jazykové školy) a získání dalších zkušeností s tímto systémem.
Klíčová slova: server; verzování; spolupráce; týmová práce; content management; SharePoint Foundation 2010; Microsoft
Název práce: Deploying MS SharePoint Foundation 2010 in a middle-sized company
Autor(ka) práce: Kalus, Vilém
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Faina, Michal
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on a portal system Microsoft SharePoint Foundation 2010 which is suitable for medium-sized companies. The goal of this thesis is to provide information about this portal system and to suggest it as a possible solution for content management. This thesis shows the basic function of Microsoft SharePoint in a language school. I have achieved the goal thanks to my personal experience (I work as an IT support specialist in a medium-sized company) and my experience with Microsoft SharePoint Foundation 2010 system. This thesis' contribution lies in an independent and practical use of Microsoft SharePoint Foundation 2010 system in a language school and in gaining experience with this system.
Klíčová slova: versioning; cooperation; server; workgroup; content management; SharePoint Foundation 2010; Microsoft

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 7. 2011
Datum podání práce: 7. 12. 2011
Datum obhajoby: 23. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32607/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: