Financování nemocnic

Název práce: Financování nemocnic
Autor(ka) práce: Holub, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ježková, Alena
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá na celostátních ukazatelích a konkrétní nemocnici nedostatky ve financování nemocnic. V práci je popsán zdravotní systém České republiky. Je provedena finanční analýza konkrétní nemocnice. Zjištěná data jsou komparována s dostupnými celostátními údaji. V práci jsou podrobněji analyzovány ty náklady a výnosy, které stát pomocí určitých nástrojů ovlivňuje. V práci je poukázáno na deformace způsobené nastavením legislativních pravidel.
Klíčová slova: zdravotní systém; finanční analýza nemocnice; financování nemocnic; nemocnice; zdravotnictví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2007
Datum podání práce: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5742/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: