Využití kalkulací při vyhodnocení výše recyklačních příspěvků v kolektivním systému pro zpětný odběr elektrozařízení

Název práce: Využití kalkulací při vyhodnocení výše recyklačních příspěvků v kolektivním systému pro zpětný odběr elektrozařízení
Autor(ka) práce: Hamáčková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mejzlík, Ladislav
Oponenti práce: Vrba, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou financování zpětného odběru elektrozařízení ve společnosti, jež zajišťuje kolektivní plnění zákonných povinností výrobců elektrozařízení. Předmětem je analýza nákladů a výnosů společnosti provozující kolektivní systém za stávajících legislativních podmínek České republiky. Cílem práce je s využitím teoretických znalostí navrhnout metodiku pro kalkulaci nákladů a vyhodnocení výše recyklačních příspěvků za uplynulé období. Zabývá se také stanovením předběžné kalkulace nákladů a její vazby na rozpočty nákladů.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2007
Datum podání práce: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 4. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5747/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: