Regionální diferenciace v úrovni rozvoje a dotací malého a středního podnikání v České republice

Název práce: Regionální diferenciace v úrovni rozvoje a dotací malého a středního podnikání v České republice
Autor(ka) práce: Magnusková, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Jetmar, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obecná charakteristika malého a středního podnikání, včetně jeho vývoje, role a možnosti získání podpor v rámci České republiky. Následuje rozbor faktorů ovlivňující vývoj malých a středních podniků v jednotlivých krajích a jejich srovnání se skutečným stavem. Poslední část je věnována analýze poskytovaných dotací malým a středním podnikům Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.
Klíčová slova: podnikatelské prostředí; podnikatelská aktivita; postižené regiony; programy realizované ČMZRB; regionální diferenciace; MSP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2007
Datum podání práce: 22. 5. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5749/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: