Irsko a proces oddělování od Británie

Název práce: Irsko a proces oddělování od Británie
Autor(ka) práce: Andrýsová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kučerová, Irah
Oponenti práce: Vondrušková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve práci se zabývám oddělením Irska od Británie. Zmiňuji problémy, které vedly k rozpadu anglo-irské unie. Uvádím spektrum důvodů, proč k rozdělení došlo. Neopomíjím náboženské rozpory, ekonomickou či politickou perspektivu, ale i vliv médií. Výčet problémů je dobarven historickým přehledem klíčových událostí, jako je například Velikonoční povstání či velký hladomor. Irskou otázku jsem navíc aplikovala na Hrochovu teorii o nacionalismu a teorii styčných linií Lipseta a Rokkana.
Klíčová slova: hladomor; velikonoční povstání; nacionalismus; oddělování; Irsko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2006
Datum podání práce: 1. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3303/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: