Využití best practice ITIL při přesunu ústředny telefonního operátora

Název práce: Využití best practice ITIL při přesunu ústředny telefonního operátora
Autor(ka) práce: Drábik, Dušan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Slaba, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Telefonní operátor se rozhodl vyřešit svůj problém s nedostatkem kapacity pomocí přesunu ústředny. Cílem práce je najít takové rady a doporučení z rámce best practice ITIL, které pomohou výrazně zvýšit šance na příznivé dokončení tohoto organizačně náročného úkolu. Diplomová práce ukazuje metodu výběru vhodných best practice ITIL pomocí tabulky, kde sloupce představují metriky a rizika projektu, řádky pak prvky best practice ITIL z rámce "Release and Deployment Management". Tímto způsobem lze zvolit ta doporučení ITIL, která je vhodné vzhledem ke své relevantnosti do plánu přesunu ústředny zapracovat. Výhodou zvoleného postupu je zákaznicky orientovaný přístup a použití jednoznačné terminologie. Metoda synergicky funguje lépe v rámci podniků, které používají procesy ITIL nebo jejich používaní připravují.
Klíčová slova: Přesun telefonní ústředny; Telekomunikace; Release and Deployment Management; Best practice ITIL
Název práce: Telecommunication Operator's Switch Translocation Using Best Practice ITIL
Autor(ka) práce: Drábik, Dušan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Slaba, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this thesis was set to meet the demands of a telecommunication operator that needed to solve its problems with lack of capacity by switch translocation. This thesis thus may significantly increase the chances of success of this organizationally challenging task by finding relevant best practise ITIL. The thesis sets the method for relevant best practice ITIL selection using the table where columns represent metrics and risks of the project while rows represent elements from chapter Release and Deployment Management. Results of this method are recommendations that should be implemented in the project plans. The advantage of this ITIL-based method is that it is customer oriented and uses clear terminology. The benefits of this method may be increased when used in synergy by companies that implemented ITIL processes.
Klíčová slova: Switch translocation; Release and Deployment Management; Telecommunications; Best practice ITIL

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 4. 2011
Datum podání práce: 30. 11. 2011
Datum obhajoby: 30. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32366/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: