Finanční optimalizace dovozu zboží do tuzemska v režimu volného oběhu z pohledu deklaranta

Název práce: Finanční optimalizace dovozu zboží do tuzemska v režimu volného oběhu z pohledu deklaranta
Autor(ka) práce: Sobotová, Dagmar
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svátková, Slavomíra
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce si klade za hlavní cíl optimalizaci finanční nákladovosti dovozu zboží ze třetích zemí do tuzemska z pohledu deklaranta. Při dosahování tohoto cíle vycházím z metod výpočtu celní hodnoty a z mezinárodních dodacích podmínek INCOTERMS 2000. Závěr učiněný v mé práci potvrzuje, že je možné docílit určité formy finanční optimalizace dovozu zboží pro deklaranta.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance - daně a finanční kontrola
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2007
Datum podání práce: 22. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5756/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: