Mobilní technologie v ERP

Název práce: Mobilní technologie v ERP
Autor(ka) práce: Hrubeš, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá podporou mobility zaměstnanců v ERP systémech. Práce nejprve popisuje současný stav využívání mobilních zařízení zaměstnanci. Zabývá se trendy v oblasti přístupu podniků k těmto zařízením a pracovníky, kteří je využívají. Následující část je věnovaná integraci mobilních zařízení do podnikového prostředí. Nejprve jsou identifikovány moduly ERP systémů a způsob zpřístupnění informací na mobilní zařízení. Integrace do podnikového prostředí ale také obnáší nové aktivity spojené se správou a zabezpečením těchto zařízení. Proto je součástí práce popis možností na úrovni mobilních platforem a specializovaných softwarových řešení, které se podnikům nabízejí. V závěrečné části je řešena případová studie firmy Diskus spol. s r.o. K řešení byly identifikovány dva problémy - nízká podpora mobility zaměstnanců a prakticky žádná ochrana dat v mobilních zařízeních. Řešení obsahuje výběr z více variant. Diplomová práce je zakončena porovnáním podpory mobility v ERP systémech od předních českých dodavatelů. Pro porovnání byly vybrány ERP systémy: ABRA Gx, Byznys ERP, Helios Orange, K2, Karat a Premier System.
Klíčová slova: ERP; chytrý telefon; tablet; mobilita; mobilní zařízení
Název práce: Mobile devices in ERP
Autor(ka) práce: Hrubeš, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with support employee's mobility in ERP systems. In the opening it describes contemporary trends in the use of mobile devices in companies, followed by overview of basic functionality, which is essential for deploying those devices in the enterprise environment. Next part is focused on the integration of mobile devices into enterprise architecture. It consists of description, how the information from identified ERP modules is made available for mobile devices. New activities are connected with mobile device integration, especially security and management. Therefore several options covering these activities are mentioned in this thesis. Last part provides study of company Diskus spol. s r.o., where two problems are being discussed - low support for field workers and missing security policies for mobile devices. Last contribution is the comparison of support for mobile devices in ERP systems from the selected Czech providers (ABRA Gx, Byznys ERP, Helios Orange, K2, Karat and Premier System).
Klíčová slova: ERP; tablet; enterprise mobility; smartphone; mobile device

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2010
Datum podání práce: 14. 12. 2011
Datum obhajoby: 1. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29165/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: