Vliv zdanění na ekonomický růst

Název práce: Vliv zdanění na ekonomický růst
Autor(ka) práce: Kozák, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kapinusová, Jana
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je posoudit sílu vlivu míry zdanění na ekonomický růst. Diskuse o vlivu zdanění na hospodářský vývoj zemí je v ekonomické literatuře jednou z nejčastějších diskusí. Při hodnocení ekonomické výkonnosti se často poukazuje na příčiny růstu v úrovni zdanění. I v České republice se při hodnocení nízkých ekonomických růstů často zdůvodňuje tento pomalý růst daňovým zatížením. V této práci budou prezentovány teoretické přístupy k tomuto problému, pokusím se objasnit, jakým způsobem ovlivňují daně ekonomické chování subjektů na trhu, jak toto chování dále působí na blahobyt a ekonomický růst země. Tyto teoretické přístupy budou v analytické části podpořeny (nebo vyvráceny) konkrétními daty.
Klíčová slova: trh práce; úspory; investice; zdanění; daňové zatížení; Ekonomický růst
Název práce: Impact of taxation on economic growth
Autor(ka) práce: Kozák, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kapinusová, Jana
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 5. 2007
Datum podání práce: 23. 5. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5796/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: