Je Evropský měnový systém příčinou zadlužování?

Název práce: Je Evropský měnový systém příčinou zadlužování?
Autor(ka) práce: Nikodym, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hudík, Marek
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je ověření Hülsmannovy teze a poukázat tak na Evropský měnový systém jako na možnou příčinu zadlužování. Hülsmann tvrdí, že účast Německa v režimu fixních kurzů znemožnila provádět dalším zemím inflaci, proto docházelo k nárůstu zadlužování. Pro testování jeho teze je použita analýza kointegrace v časových řadách. Hülsmannovo tvrzení je v práci potvrzeno a dále rozšířeno o vliv fiskální koordinace. Měnová integrace znamenala pokles vládních příjmů v podobě inflace, vládní výdaje byly naopak tlačeny nahoru díky fiskální koordinaci.
Klíčová slova: evropská integrace; fiskální politika; měnová politika; dluhová krize; Evropský měnový systém
Název práce: Is European monetary system cause of indebtedness?
Autor(ka) práce: Nikodym, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hudík, Marek
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this essay is to verify Hülsmann's thesis and to show that European monetary system is a possible cause of indebtedness. Hülsmann says that German membership in regime of fixed exchange rates has disabled the possibility of inflation in other member countries, so the debt started to grow. Cointegration analysis in time-series is used for testing his thesis. Hülsmann's thesis is verified and further extended with the influence of fiscal coordination. Monetary integration caused decrease in government revenue through inflation. Government spending has increased through fiscal coordination vice versa.
Klíčová slova: european integration; fiscal policy; monetary policy; debt crisis; European monetary system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2011
Datum podání práce: 1. 1. 2012
Datum obhajoby: 13. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30765/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: