Proces liberalizace trhu s elektřinou v EU

Název práce: Liberalization Process of the EU Electricity Market
Autor(ka) práce: Šátralová, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Jegers, Marc
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master Thesis conducts a survey of the process of the liberalization of the electricity market, exclusively in the context of the European Union. The method of the review of the contemporary literatury is used to analyze reforms in the electricity supply industry. The thesis provides readers with the basic characteristics of the liberalization of this strategic net industry. The main focus is on one particular reform-unbundling- as it influences all principles of the eletricity energy markets. Scholars argue there are direct advantages and at the same time direct disadvanatges resulting from these reforms and it is almost impossible to find a clear agreement on if positive or negative effects prevails. In the thesis there is an attempt to evaluate whether contemporary research literature is able to decide if the liberalization reforms will bring about pure benefits for participants of the electricity markets.
Klíčová slova: internal market of the EU; unbundling; liberalization of the electricity market
Název práce: Proces liberalizace trhu s elektřinou v EU
Autor(ka) práce: Šátralová, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Jegers, Marc
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce mapuje proces liberalizace jednoho ze sítových strategických odvětví- trhu s elektřinou- a to výhradně v kontextu Evropské Unie. Použitá metoda je analýza současné literatury zabývající se touto problematikou. Zhodnocení studií, které zpracovávají aktuálně kontroverzní téma, slouží jako nástroj k získání ke základnímu povědomí o reformách trhu s elektrickou energií, zvláštní zřetel je brán na samostatnou reformu "unbundling", která významně zasahuje do principů fungování trhu s elektřinou. Liberalizace elektrického odvětví vzbuzuje spoustu otazníků. Z reforem plynou výhody i nevýhody, přičemž je nemožné najít jednoznačný závěr. Tato diplomová práce předkládá zhodnocení akademických studií, teoretických i empirických, a pokouší se shrnout stav současné odborné literatury zaměřené na zmíněné téma.
Klíčová slova: liberalizace trhu s elektřinou; vnitřní trh EU; unbundling

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of International Trade and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2011
Datum podání práce: 31. 10. 2011
Datum obhajoby: 9. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35573/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: