Vliv hospodářské politiky státu na podnikatelské aktivity jednotlivce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv hospodářské politiky státu na podnikatelské aktivity jednotlivce
Autor práce:
Švec, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl ukázat na příkladu hospodářského komplexu schwarzenberské primogenitury, jaký vliv má hospodářská politika státu na možnosti podnikatelských aktivit jednotlivých občanů, a to v pozitivním i negativním slova smyslu.
Klíčová slova:
Schwarzenberg; pozemková reforma; hospodářská politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 6. 2011
Datum podání práce:
1. 1. 2012
Datum obhajoby:
13.02.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33480_xsvej33.pdf [5,94 MB]
Oponentura:
24610_zeman.pdf [26,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
33480_filipova.pdf [26,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33480/podrobnosti