Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv hospodářské politiky státu na podnikatelské aktivity jednotlivce

Autor práce: Švec, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Osoba oponující práci: Zeman, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv hospodářské politiky státu na podnikatelské aktivity jednotlivce
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl ukázat na příkladu hospodářského komplexu schwarzenberské primogenitury, jaký vliv má hospodářská politika státu na možnosti podnikatelských aktivit jednotlivých občanů, a to v pozitivním i negativním slova smyslu.
Klíčová slova: Schwarzenberg; pozemková reforma; hospodářská politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv hospodářské politiky státu na podnikatelské aktivity jednotlivce
Překlad názvu: The influence of state economic policy on the business activities of the individual
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This work aims to show the impact of state economic policy on the possibilities of business activities of individual citizens, on the example of the economic complex of the Schwarzenberg primogeniture, in a positive of negative way.
Klíčová slova: Schwarzenberg; land reform; state economic policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 6. 2011
Datum podání práce: 1. 1. 2012
Datum obhajoby: 13.02.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce33480_xsvej33.pdf [5,94 MB]
Oponentura24610_zeman.pdf [26,13 kB]
Hodnocení vedoucího33480_filipova.pdf [26,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/33480/podrobnosti