Hospodaření s vodou: efektivnost využití vody z povrchového odtoku

Název práce: Hospodaření s vodou: efektivnost využití vody z povrchového odtoku
Autor(ka) práce: Šulcová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořák, Antonín
Oponenti práce: Fišerová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na využívání alternativních zdrojů vody pro domácnost k pitné vodě. Uvádí vývoj spotřeby pitné vody v kontextu ceny vodného a stočného. Uvádím zde argumenty pro nahrazování pitné vody v domácnosti- vzácnost vody, cena vodného a stočného, dlouhý transport vody, energická a technická náročnost úpravy, četné havárie trubních sítí. Dále uvádím postupy výpočtu a dimenzování zařízení na zadržování srážkové vody. Pro konkrétní příklad rodinného domu v Praze je zde provedena finanční analýza návratnosti investice do zařízení na zadržování srážkové vody.
Klíčová slova: vodné a stočné; doba návratnosti investice; pitná voda; srážková voda

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 5. 2007
Datum podání práce: 24. 5. 2007
Datum obhajoby: 20. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5813/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: