Regionální politika Evropské Unie

Název práce: Regionálna politika Európskej Únie
Autor(ka) práce: Macháč, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Ihoshyna, Viktoryia
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca charakterizuje činnosť regionálnej politiky EÚ ako celku, sústredí sa predovšetkým na štrukturálny systém a regionálne rozdiely. Jadro práce pozostáva z analýzy súčasných hospodárskych problémov v súvislosti s činnosťou regionálnej politiky.
Klíčová slova: Regionálne rozdiely; Regionálna politika; Európska Únia
Název práce: Regionální politika Evropské Unie
Autor(ka) práce: Macháč, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Ihoshyna, Viktoryia
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce charakterizuje regionální politiku EU jako celek, soustředí se zejména na strukturální systém a regionální rozdíly. Stěžejním bodem je analýza současných hospodářských problému v souvislosti s činností regionální politiky.
Klíčová slova: Dluhová krize Evropy; Evropská Unie; Regionální politika
Název práce: Cohesion policy of the European Union
Autor(ka) práce: Macháč, Peter
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Ihoshyna, Viktoryia
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this work is to describe the function of the european cohesion policy, focusing particulary on structural system and regional differences. The key point is to analyze current economic problems in content with the activities of cohesion policy.
Klíčová slova: Regional differences; European Union; Cohesion policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 7. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35065/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: