Postavení Islandu v mezinárodním obchodě

Název práce: Postavení Islandu v mezinárodním obchodě
Autor(ka) práce: Bialožytová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat postavení Islandu v mezinárodním obchodě, s ohledem na jeho aktuální ekonomickou situaci a vývoj hospodářské situace od roku 2008, kdy na Island dolehla hospodářská krize. V práci jsou rovněž analyzována odvětví, která jsou pro Island typická. Práce také rozebírá Island jako kandidáta na členství v Evropské Unii. V této části jsou charakterizovány problémové body přístupového jednání. Dále se práce věnuje obchodním vztahům Islandu s Českou republikou.
Klíčová slova: Island; členství Islandu v EU; hospodářská krize; ESVO; alternativní energie; rybolov; mezinárodní obchod
Název práce: The position of Iceland in international trade
Autor(ka) práce: Bialožytová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the position of Iceland in the international trade, considering present economic situation and development of economic situation after the year 2008. In the year 2008 Iceland was hit by economic crisis with its full force. There are also analyzed sectors in this thesis, which are for Iceland typical. The thesis analyzes Iceland as a candidate for membership in the European Union as well. Problematic points of the accession negotiations are described in this part. After that it is focused on business relations between the Czech republic and Iceland.
Klíčová slova: alternative energy; EFTA; membership of Iceland in the EU; economic crisis; international trade; fisheries; Iceland

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2011
Datum podání práce: 12. 5. 2012
Datum obhajoby: 17. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34251/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: