Česko-dánská obchodní spolupráce s přihlédnutím ke kulturním odlišnostem

Název práce: Česko-dánská obchodní spolupráce s přihlédnutím ke kulturním odlišnostem
Autor(ka) práce: Perglerová, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Plchová, Božena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analýza vzájemné obchodní výměny mezi Dánskem a Českou republikou a popsání kulturních odlišností. První kapitola zachycuje obecnou charakteristiku Dánska. Druhá kapitola analyzuje ekonomickou situaci Dánska.V následující kapitole je nastíněna vzájemná obchodní spolupráce mezi zeměmi. Čtvrtá kapitola pojednává o kulturních odlišnostech a poslední kapitola se věnuje výsledkům dotazníkového šetření.
Klíčová slova: hojskole; Faerské ostrovy; Dánsko; obchodní spolupráce; Grónsko; kulturní odlišnosti
Název práce: Czech-Danish Business Cooperation with Regard to Cultural Differences
Autor(ka) práce: Perglerová, Eliška
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Plchová, Božena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of the thesis is to analyze mutual trade between Denmark and the Czech Republic and describe the cultural differences. The first chapter introduces the general characteristics of Denmark. The second chapter analyzes the economic situation of Denmark.Following chapter outlines the mutual trade cooperation between countries. The fourth chapter is dedicated to cultural differences and the final chapter presents results of the survey.
Klíčová slova: business cooperation; Faroe Islands; school; Greenland; Denmark; cultural differences

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2011
Datum podání práce: 10. 12. 2011
Datum obhajoby: 17. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33062/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: