Analýza nákladů onemocnění diagnózou kolorektální karcinom

Název práce: Analýza nákladů onemocnění diagnózou kolorektální karcinom
Autor(ka) práce: Bednářová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Břehovský, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce je vyčíslení a následné porovnání nákladů spojených s léčbou kolorektálního karcinomu u vzorku terapeuticky významných skupin pacientů, kteří byli léčeni v Nemocnici Jindřichův Hradec a Nemocnici České Budějovice. Jednotlivé skupiny se liší použitým druhem léčby a lze je rozdělit na pacienty s počátečním, pokročilým a nejpokročilejším stádiem onemocnění.
Klíčová slova: kolorektální karcinom; epidemiologie; onkologická léčba; prevence; náklady; chirurgická léčba; cost of illness; endoskopická léčba
Název práce: The Costs Analysis of Colorectal Cancer
Autor(ka) práce: Bednářová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Břehovský, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this dissertation paper is the evaluation and comparison of costs related to the treatment of colorectal cancer in a sample of therapeutically significant groups of patients who were treated in the hospitals in Jindrichuv Hradec and Ceske Budejovice. Particular groups differ by the type of treatment used in this case and it is possible to distinguish patients with initial, advanced and most advanced stages of the illness.
Klíčová slova: oncological treatment; surgical treatment; costs; colorectal cancer; endoscopical treatment; cost of illness; prevention; epidemiology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Institut managementu zdravotnických služeb

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2011
Datum podání práce: 22. 4. 2012
Datum obhajoby: 17. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31570/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: