Marketingová strategie Pivovaru Herold při vstupu na zahraniční trh

Název práce: Marketingová strategie Pivovaru Herold při vstupu na zahraniční trh
Autor(ka) práce: Myšáková, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kostková, Hana
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vstupem malého českého pivovaru Herold na zahraniční trhy. V teoretické části práce jsou zařazeny hlavní problémy mezinárodního marketingu, hlavní strategická rozhodnutí a analýza marketingových nástrojů. V aplikační části je rozebrána marketingová strategie vstupu malého výrobce na 2 náročné trhy USA a Velké Británie. Analýza se týká účinnosti adaptace marketingového mixu a hodnotí zkušenosti s pronikáním na zahraniční trh.
Klíčová slova: vývoz piva; vstup na zahraniční trh; mezinárodní marketingová strategie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 7. 2006
Datum podání práce: 20. 7. 2006
Datum obhajoby: 12. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3309/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: