Analýza rentability podniku se zaměřením na rentabilitu vlastního a celkového kapitálu

Název práce: Analýza rentability podniku se zaměřením na rentabilitu vlastního a celkového kapitálu
Autor(ka) práce: Bicerová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ducheček, František
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se snaží zodpovědět otázku, proč jsou ukazatele rentability považovány pouze za orientační. Zjišťuje problémy rentability, které omezují její vypovídací schopnost a mohou vést ke špatnému rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Dále sleduje příčiny vzniku modifikací ukazatelů rentability a možnosti jejich využití jednotlivými uživateli. Snaží se odhalit, jak se projeví změny dílčích vlivů na hodnotu rentability.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 5. 2007
Datum podání práce: 27. 5. 2007
Datum obhajoby: 22. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5844/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: