Teorie oceňování nemovitostí + ocenění konkrétní nemovitosti v Praze 6

Název práce: Teorie oceňování nemovitostí + ocenění konkrétní nemovitosti v Praze 6
Autor(ka) práce: Wurst, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Mastníková, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je vymezení základních pojmů a metod využívaných při oceňování nemovitostí a následné ocenění konkrétní nemovitosti. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována popisu základních pojmů a východisek potřebných k oceňování nemovitostí a charakteristice nejpoužívanějších metod oceňování nemovitostí. V praktické části bude provedeno ocenění konkrétní nemovitosti metodou porovnávací a metodou ocenění podle cenového předpisu a v závěru práce budou výsledky obou metod porovnány.
Klíčová slova: oceňování; metody oceňování; Nemovitost
Název práce: Theory of the property valuation + valuation of specific property in Prague 6
Autor(ka) práce: Wurst, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Mastníková, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of Bachelor thesis is the definition of basic terms and methods used in the property valuation and the subsequent valuation of specific property. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to (description) describing the basic terms and bases needed for the valuation and characteristics of the most widely used methods of property valuation. In the practical part is going to be made the valuation of the specific property by the comparative method and the method according to price decree and at the end the results of both methods is going to be compared.
Klíčová slova: methods of valuation; valuation; Property

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 23. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31929/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: