Prostředky paralelního programování a jejich implementace

Název práce: Prostředky paralelního programování a jejich implementace
Autor(ka) práce: Krejčová, Iva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bína, Vladislav
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je seznámení s přístupy k paralelnímu programování a možnosti jejich praktické implementace včetně jejich možnosti využití v managementu. Důležitou součástí diplomové práce je i praktická realizace paralelního programu v prostředí clusteru PC, která byla realizována v počítačové učebně Fakulty managementu VŠE. Praktická část je tvořena příkladem rozhodování za nejistoty (rizika), který je řešen s využitím metody Monte Carlo.
Klíčová slova: cluster PC; MPI; Monte Carlo; paralelní programování; programovací jazyk C
Název práce: Means of parallel programming and their implementation
Autor(ka) práce: Krejčová, Iva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bína, Vladislav
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Diploma thesis is to get acquitained with the approaches to parallel programming and possibilities of their practical implementation, including possibilities of their usage in management. An important part of the Diploma thesis is the practical implementation of parallel program in a PC cluster environment, which was implemented in computer laboratory of Faculty of Management VŠE. The practical part consists of an example of decision-making under uncertainty (risk) which is solved with the employment of the Monte Carlo method.
Klíčová slova: cluster PC; parallel programming; Monte Carlo; MPI; programming language C

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu informací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2011
Datum podání práce: 2. 5. 2012
Datum obhajoby: 28. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34903/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: