Vývoj ekonomiky Islandu na počátku 21. století

Název práce: Vývoj ekonomiky Islandu na počiatku 21. storočia
Autor(ka) práce: Mrážiková, Ivana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Karpová, Eva
Oponenti práce: Nováková, Jana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je charakterizovať ekonomický vývoj Islandu na začiatku 21. storočia. Práca pozostáva celkovo z troch častí. Prvá časť stručne popisuje vývoj islandskej ekonomiky v druhej polovici 20. storočia. Druhá kapitola sa zameriava na stav islandského hospodárstva v rokoch 2001-2009, so špeciálnym dôrazom na finančnú krízu a kolaps bankového sektora v roku 2008. Posledná kapitola analyzuje pozitívny ekonomický vývoj ostrova po prekonaní krízy a približuje jej budúce perspektívy.
Klíčová slova: expanzia bankovníctva; islandská koruna; islandská finančná kríza; Island; inflácia
Název práce: Vývoj ekonomiky Islandu na počátku 21. století
Autor(ka) práce: Mrážiková, Ivana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Karpová, Eva
Oponenti práce: Nováková, Jana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavním cílém této bakalářské práce je charakterizovat ekonomický vývoj Islandu na počátku 21. století. Práce se skládá celkem z třech částí. První část stručně popisuje vývoj islandské ekonomiky v druhé polovině 20. století. Druhá kapitola se zaměřuje na stav islandského hospodářství v letech 2001-2009, přičemž speciální důraz je kladen na finanční krizi a kolaps bankovního sektoru v roce 2008. Poslední kapitola analyzuje pozitivní ekonomický vývoj ostrova po překonání krize a přibližuje jeho budoucí perspektivy.
Klíčová slova: islandská koruna; Island; inflace; expanze bankovnictví; islandská finanční krize
Název práce: The economic development of Iceland at the beginning of the 21st century
Autor(ka) práce: Mrážiková, Ivana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Karpová, Eva
Oponenti práce: Nováková, Jana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The main aim of this bachelor thesis is to describe the economic development of Iceland at the beginning of the 21st century. The thesis consists of three parts. The first part briefly describes the development of Icelandic economy in the second half of the 20th century. The second section of this paper focuses on economic development of Iceland from 2001-2009, with emphasis on the Icelandic financial crisis and collapse of the banking sector in 2008. The last chapter analyses positive economic development after the crisis and describes its future perspectives.
Klíčová slova: Iceland; Icelandic financial crisis; inflation; bank expansion; Icelandic krona

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 5. 2011
Datum podání práce: 2. 5. 2012
Datum obhajoby: 31. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32135/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: