Vývoj Schengenského informačního systému

Název práce: Vývoj Schengenského informačního systému
Autor(ka) práce: Hamouzová, Helena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Schengenský informační systém působí jako kompenzační nástroj Schengenu. Jedná se o databázi s obrovským množstvím informací, které využívají kompetentní orgány v každodenním provozu. Dnešní SIS funguje s malými úpravami podle pravidel Schengenu z roku 1990, ale protože se postupem času objevují nové hrozby, je také potřeba, aby se SIS novým změnám přizpůsobil. Bylo rozhodnuto o revizi stávajícího SIS a vytvoření nového Schengenského informačního systému druhé generace. Postupně byly předkládány funkce systému, časové plány na implementaci a finanční rozpočty, až nakonec v roce 2005 Evropská komise předložila právní návrhy na spuštění SIS II. Návrhy nebyly orgány EU, ani členskými zeměmi přijaty bez připomínek, a proto se v roce 2006 objevily nové návrhy. Do data odevzdání této diplomové práce se nepodařilo přijmout finální právní texty definující SIS II.
Klíčová slova: SIS; SIS II; Schengen; Schengenské dohody; členské země Schengenu
Název práce: Development of Schengen Information System
Autor(ka) práce: Hamouzová, Helena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta:
Katedra: Centrum tělesné výchovy a sportu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2006

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: