Mezinárodní migrace a její dopady na Slovenskou republiku

Název práce: Medzinárodná migrácia a jej dopady na Slovenskú republiku
Autor(ka) práce: Luhová, Nikoleta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto práce je zmapovať dopady medzinárodnej migrácie na Slovenskú republiku, uviesť negatíva, ale aj pozitíva, ktoré so sebou migrácia prináša. V tejto práci chcem podať prehľadné informácie o tom, koľko migrantov a z akých krajín žije medzi nami, ako sú schopní sa začleniť do našej spoločnosti a aké sú dopady ich pobytu na Slovenskú republiku.
Klíčová slova: migrácia; Slovenská republika; migranti
Název práce: Mezinárodní migrace a její dopady na Slovenskou republiku
Autor(ka) práce: Luhová, Nikoleta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem této práce je zmapovat dopady mezinárodní migrace na Slovenskou republiku, uvést negativa, ale i pozitiva, které s sebou migrace přináší. V této práci chci podat přehledné informace o tom, kolik migrantů a z jakých zemí žije mezi námi, jak jsou schopni se začlenit do naší společnosti a jaké jsou dopady jejich pobytu na Slovenskou republiku.
Klíčová slova: migranti; migrace; Slovenská republika
Název práce: International migration and its affects on Slovak republic
Autor(ka) práce: Luhová, Nikoleta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to list the affects of international migration on Slovak republic, list all the negatives and positives that migration brings. In this thesis I would like to offer clear information about the number of migrants, their countries of origin, their ability to incorporate in our society and also the affects of their stay on Slovak republic.
Klíčová slova: migrants; Slovak republic; migration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2011
Datum podání práce: 7. 5. 2012
Datum obhajoby: 29. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35090/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: