Pakt stability a růstu EU

Název práce: Pakt stability a růstu EU
Autor(ka) práce: Vlček, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: Machytka, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje Paktem stability a růstu tak, jak se vyvíjel v čase. V úvodu je sledován vývoj utváření Hospodářské a měnové unie, aby bylo zřejmé historické pozadí při postupném směřování k Paktu stability a růstu. Vývoj je popsán od článku 104c Smlouvy o založení ES, přes německý návrh Paktu stability po konečné schválení Paktu stability a růstu díky kompromisu mezi německým a francouzským návrhem. Následné nedodržování Paktu stability a růstu Německem a Francií vedlo k jeho reformě, na což je kladen důraz.
Klíčová slova: Hospodářská a měnová unie; eurozóna; konvergenční kritéria; deficit veřejných financí; veřejné finance; Evropská unie; euro; fiskální pravidla; Pakt stability a růstu
Název práce: The Stability and Growth Pact EU
Autor(ka) práce: Vlček, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: Machytka, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis describes Stability and Growth Pact and his development in time. At the beginning is followed development of Economy and Monetary Union, to clarify the historical background of the gradual process accessing Stability and Grow Pact. Development is described from Article 104c of the Treaty establishing the European Community over the German's proposal for the Stability Pact to a final agreement on Stability and Growth Pact, which was a compromise between the German's and French's proposal. The emphasis is placed on noncompliance with the rules of the Pact of Stability and Growth by Germany and France that led to its reform.
Klíčová slova: eurozone; The Stability and Growth Pact; fiscal rules; euro; public finance deficits; the convergence criteria; Economic and Monetary Union; European Union; public finance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2011
Datum podání práce: 7. 5. 2012
Datum obhajoby: 28. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34595/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: