Světová produkce a světový trh kávy, čaje a kakaa

Název práce: Světová produkce a světový trh kávy, čaje a kakaa
Autor(ka) práce: Stritzková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hitzgerová, Gabriela
Oponenti práce: Konečný, Čestmír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce podává ucelený obraz o vývoji světové produkce a světového trhu s kávou, čajem a kakaem. Práce se skládá ze tří hlavních částí a to ze základních charakteristik uvedených komodit jako je historie objevení a způsob pracování, jejich produkce a charakteristiky spotřebitelského trhu a poptávky. Text je doplněn tabulkami a grafy a v závěru práce se nachází příloha.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 7. 2006
Datum podání práce: 1. 1. 2007
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3313/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: