Dostavba JE Temelín a její možné dopady na postavení ČR v obchodu s elektrickou energií

Název práce: Dostavba JE Temelín a její možné dopady na postavení ČR v obchodu s elektrickou energií
Autor(ka) práce: Fučík, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Oponenti práce: Horák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá otázkou nutnosti a výhodnosti dostavby jaderné elektrárny Temelín. Dostavba je důležitá pro stabilitu trhu s elektrickou energií v regionu střední Evropy. V sousedních státech převládá spíše tendence redukovat své výrobní kapacity (viz německý odklon od jádra, nebo uzavírání uhelných elektráren v Polsku), odbyt pro českou elektřinu tak pravděpodobně bude zajištěn. Mnoho evropských států jadernou energii hojně využívá, nelze proto počítat s jejím plošným zákazem. Jaderná energie nezatěžuje životní prostředí a její využití je v porovnání s ostatními energetickými zdroji ekonomicky příznivější. Produkce energie pomocí obnovitelných zdrojů není dostatečně stabilní a spolehlivá, nelze na ní proto postavit celou elektroenergetiku. Je nutné počítat s postupným vyčerpáním fosilních paliv, které jsou v současnosti pro sektor elektroenergetiky stěžejní. Zásob paliva do jaderných reaktorů je naproti tomu dostatek.
Klíčová slova: obchod; elektrická energie; Temelín
Název práce: Completion of Nuclear Power Plant Temelín and its possible impact on Czech Republic's position in electricity trade
Autor(ka) práce: Fučík, Václav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Oponenti práce: Horák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work tries to answer the question, if completion of the Nuclear Power Plant Temelín is necessary and advantegous. The completion is important for electricity market stability in the region of Central Europe. In Czech Republic's neighbouring states prevails the tendency of reducing their production capacities (for example German nuclear phase-out or closing of Polish coal power plants), the demand for Czech electricity will be probably ensured. Many of European states exploit nuclear energy, therefore it is not likely to ban it. Nuclear energy does not burden the environment and its exploitation is in comparison with other energy sources economically more favorable. Energy production using renewable sources is not stable and reliable enough, therefore it is impossible to build the whole electricity production sector on them. It is necessary to keep in mind the possible depletion of fossil fuels, which are for electricity production crucial at this time. On the other hand, there is a sufficient amount of nuclear fuels.
Klíčová slova: trade; electricity; Temelín

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 28. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34109/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: