Využití Porterova modelu v konkurenčním zpravodajství

Název práce: Využití Porterova modelu v konkurenčním zpravodajství
Autor(ka) práce: Struška, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rauch, Jan
Oponenti práce: Nemrava, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá využitím Porterova modelu v oboru konkurenční zpravodajství (CI). Práce se skládá ze dvou částí. První z nich je seznámení se s oborem konkurenčního zpravodajství doplněné o teorii týkající se Porterova modelu. Tvoří tedy teoretický základ této práce. Část obsahující teorii se skládá ze čtyř kapitol. Teoretická část začíná kapitolou, která definuje termín konkurenční zpravodajství a popisuje druhy zdrojů, se kterými CI pracuje. Následuje kapitola popisující roviny působení konkurenčního zpravodajství v ekonomické sféře. Třetí kapitola se zabývá porovnáním tohoto oboru ve světě. A poslední neodmyslitelnou kapitolou v teoretické části je situace konkurenčního zpravodajství v České republice. Druhou částí práce je aplikace Porterova modelu při analýze konkurenčního prostředí v oblasti soukromých detektivních kanceláří. Členění praktické části odpovídá struktuře Porterova modelu. Jedná se tedy o informace o stávající konkurenci, bariérách vstupu na trh, dodavatelích, odběratelích a možných substitutech. Závěr praktické části shrnuje výsledky Porterova modelu a obsahuje doporučení pro budoucího podnikatele na trhu s detektivními službami na území středočeského kraje.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 5. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5891/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: