Ocenění nemovitosti jako předmětu zástavy hypotečního úvěru

Název práce: Ocenění nemovitosti jako předmětu zástavy hypotečního úvěru
Autor(ka) práce: Braunová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jurečka, Jan
Oponenti práce: Dušek, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá oceňováním nemovitostí v souvislosti s hypotečním financováním. První kapitoly práce se věnují analýze trhu nemovitostí a stavu hypotečního financování v ČR. Druhá polovina se soustředí na specifika oceňování nemovitosti jako zástavy hypotečního úvěru. Poslední kapitolu práce tvoří praktický příklad ocenění bytového domu.
Klíčová slova: zadlužitelná hodnota; hypoteční trh; bytový dům; hypoteční úvěr; zástavní právo; obsazenost; ocenění nemovitosti
Název práce: Valuation of property as a subjet of mortgage collateral
Autor(ka) práce: Braunová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jurečka, Jan
Oponenti práce: Dušek, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the valuation of property in connection with mortgage financing. First chapters are devoted to analyzing the current state of the real estate market and mortgage financing in Czech Republic. The second half focuses on the specifics of valuing real estate as mortgage collateral. The last chapter consists of a practical working example of a apartment building valuation.
Klíčová slova: apartment building; valuation of properity; mortgage market; mortgage lending value; mortgage collateral

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2011
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 30. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34015/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: