Finanční analýza podniku BIOFERM - lihovar Kolín, a.s

Název práce: Finanční analýza podniku BIOFERM - lihovar Kolín, a.s
Autor(ka) práce: Janatová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rauš, Jiří
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu a hodnocení finančního zdraví společnosti BIOFERM ? lihovar Kolín, a.s. za období pěti let 2002 ? 2006. V teoretické části jsou popsány metody finanční analýzy a predikční modely, které jsou následně v druhé praktické části využity k samotnému hodnocení analyzovaného podniku. Součástí praktické části je charakteristika odvětví, ve kterém podnik působí, charakteristika sledovaného podniku a zhodnocení jeho finanční situace pomocí horizontální a vertikální analýzy výkazů, poměrové analýzy, Altmanova bankrotního modelu, Kralickova Quicktestu a Grünwaldova bonitního modelu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 5. 2007
Datum podání práce: 29. 5. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5895/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: