Elektronický podpis jako služba České pošty

Název práce: Elektronický podpis jako služba České pošty
Autor(ka) práce: Havlan, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Toman, Prokop
Oponenti práce: Zahrádka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou elektronického podpisu jako služby, kterou poskytuje Česká pošta. Nejprve popisuje, co elektronický podpis vlastně je, jeho hlavní principy fungování, související technické náležitosti a legislativu elektronického podpisu. Poté se zabývá nabídkou certifikačních služeb České pošty a samotnými postupy získání certifikátů dle jednotlivých kritérií. Práce může sloužit jako stručný teoretický popis postupu k získání elektronického podpisu u České pošty.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 7. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3315/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: