Analýza vývoje CDS na státní dluhopisy krizových zemí eurozóny

Název práce: Analýza vývoje CDS na státní dluhopisy krizových zemí eurozóny
Autor(ka) práce: Tesařová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Prokop, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s vývojem obchdování na trhu credit default swapů od jejich vzniku do současnosti ses zaměřením na problematické země eurozóny, vzláště pak na Řecko. První část práce se zabývá charakteristikou CDS, vypořádáním kontraktu a vztahem CDS a pojištěním. Další části práce se pak zabývají krizí v Řecku a obchdováním CDS na řecké dluhopisy a problematice vyhlášení kreditní události. Poslední část práce se potom zabývá vývojem obchodování CDS na státní dluhopisy dalších zemí eurozóny, které se nachází momentálně v krizi. Těmito zeměmi jsou Španělsko, Itálie a Portugalsko
Klíčová slova: kreditní událost; credit default swap; kreditní riziko
Název práce: Analysis of CDS on sovereign bonds of peripheral countries of eurozone
Autor(ka) práce: Tesařová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Prokop, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is about the credit default swap market and its development from the moment of its origin to the present. The focus is on the peripheral countries of eurozone, especially on Greece. The first part of the thesis is about the characteristics of CDS contracts, settlement of contracts and the relationship between CDS and insurance contracts. The other parts of the thesis are about the crisis in Greece, the CDS on sovereign greek bonds and the credit event. The last part of the thesis is about CDS on other sovereign bonds of peripheral countries in eurozone which are Spain, Italy and Portugal.
Klíčová slova: credit default swap; credit risk; credit event

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2011
Datum podání práce: 15. 1. 2012
Datum obhajoby: 7. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35204/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: